Renovering av tak

Taket har fått ny underlagspapp, bärläkt och ränndal.
Ovanpå monteras senare röd plåt med tegelprofil