Trappa i trall

Vagnsstyckena precis monterade och förbereds för fastgjutning